Kundbemötande & kundvård

Kurs kundvård – ett sätt att stärka image och lönsamhet

Kundvård är ett viktigt element för att göra ett företag framgångsrikt i och med att man behåller sina kunder längre och skapar ovärderlig god PR som sprids gratis mellan gamla kunder och nya. Därför är det väl värt att på ett strukturerat sätt arbeta med utbildning i kundvård, så att den sker enligt bästa sätt.

Dessa utbildningar kan se lite olika ut, och man kan välja bland annat utefter hur kundvårdsarbetet ser ut i den aktuella verksamheten (vilka unika krav och behov som finns) och inte minst utifrån vilken bakgrund medarbetarna har. Med högutbildade och läsvana anställda kan exempelvis relativt teoretiskt späckade utbildningar få stort genomslag, medan det i andra verksamheter och med andra anställda är mer lämpligt med handfasta råd.

Det finns också färdigpaketerade utbildningar som ger allmänna råd, lika väl som företag som erbjuder skräddarsytt innehåll i utbildning kundvård.

Våra senaste förfrågningar


Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.