Förhandlingsteknik

Så ökar förhandlingsteknikutbildning försäljningen

En god förhandlingsteknik är ett ytterst avgörande inslag i att maximera försäljning. Genom att använda rätt tekniker och argument har man en betydligt större chans att övertyga kunden om att handla – och inte minst att handla rätt produkter eller tjänster. Det vill säga det som man själv vet att de behöver och blir nöjda med – vilket är en grund för en långsiktig försäljningsrelation – och som man har goda marginaler på.

En säljprocess är trots allt att betrakta som en regelrätt förhandling, och särskilt i de fall där priset är föremål för diskussion finns det mycket att vinna på att ha genomgått förhandlingsteknik utbildning. En bra förhandlingsteknik kurs innehåller kunskaper om psykologi som gör det lättare att argumentera. Men även kunskaper om själva förhandlingsprocessen: Att på ett strukturerat sätt gå igenom öppning, förhandling och avslut med rätt analys i bakgrunden. Att vara utbildad ökar även självförtroendet för försäljaren och tar redan där ett viktigt steg mot ökad försäljning genom tryggare försäljare.

Våra senaste förfrågningar


Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.